Verkoopvoorwaarden

Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.

De reservering wordt pas definitief na onze toestemming en na ontvangst van de aanbetaling en reserveringskosten (niet aftrekbaar en niet restitueerbaar). Minderjarigen worden alleen geaccepteerd als ze tijdens hun verblijf begeleid worden door (een) van hun ouders.

AANKOMST VERTREK

De huuraccommodaties moeten op de dag van vertrek vóór 10.00 uur worden verlaten. Verhuur is mogelijk vanaf 16.00 uur. Als de klant te laat is en geen nieuws van hem ontvangt, wordt zijn reservering voor 24 uur gegarandeerd en vervolgens geannuleerd.

VERHUUR:

Uw reservering moet vergezeld gaan van de aanbetaling ter hoogte van 25% van het totale bedrag van uw verblijf, evenals de reserveringskosten. Het saldo moet bij aankomst worden betaald, anders wordt de reservering automatisch geannuleerd en gaat de betaalde aanbetaling verloren. Tenten en campers/caravans zijn verboden op verhuurlocaties. Om veiligheids- en verzekeringsredenen is het verboden het aantal voorziene personen per accommodatietype (inclusief baby) te overschrijden.

DIEREN :

Actueel vaccinatieboekje vereist. uw huisdier moet aangelijnd zijn en mag nooit alleen op het terrein achtergelaten worden. Honden die tot categorie 1 en 2 behoren, zijn verboden. Huisdieren zijn in bepaalde huuraccommodaties toegestaan. Bij het reserveren worden er automatisch schoonmaakkosten in rekening gebracht.

ANNULERING:

Behalve in geval van overmacht.
Meer dan 60 dagen voor aanvang van het verblijf: de aanbetaling wordt terugbetaald exclusief administratiekosten.
Tussen 30 en 60 dagen voor aanvang van het verblijf: De aanbetaling wordt niet terugbetaald.
Minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf: Het gehele verblijf is per klant verschuldigd.

BORG:

Bij aankomst wordt vóór de overhandiging van de sleutels een borg gevraagd:
– € 150,- per stacaravan.
Deze borgsom krijgt u op de dag van vertrek terug na inventarisatie en na eventuele aftrek van reparatiekosten of de waarde van ontbrekende of beschadigde apparatuur. – De huur wordt in perfecte schone staat achtergelaten, anders wordt een volledige schoonmaak tussen € 70 en € 90 in rekening gebracht.

BEVEILIGING :

De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies of schade door anderen.
Wij vragen u om uw voertuigen te verzekeren. Kinderen worden onder de exclusieve voogdij van hun ouders geplaatst, die strafrechtelijk en juridisch verantwoordelijk voor hen zijn. Er is geen toezicht op de zwembaden.
Kamperen onder videobewaking. De directie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of terugbetaling personen uit te sluiten die de interne regelgeving ernstig niet naleven.

BEMIDDELING:

In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de Consumentenwet heeft de consument, binnen een jaar na zijn of haar schriftelijke klacht, met inachtneming van artikel L.152-2 van de Consumentenwet, het recht om een ​​verzoek om minnelijke schikking in te dienen. via bemiddeling naar:

SAS Médiation Solution
222, Chemin de la Bergerie 01800 Saint Jean de Niost
Website: https://www.sasmediationsolution-conso.fr 
E-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr 

Frans